*

 

Snostrup Kirke søger ny graver

pr. 1. december 2020

se stillingsopslag her

 

*

 

Menighedsrådsvalg 2020 i Oppe Sundby Sogn

se resultatet her

 

Menighedsrådsvalg 2020 i Snostrup Sogn

se resultatet her

 

*

 

 

 

 

*

 

Vikarpræst søger lejebolig

Jeg starter som vikarpræst i Oppe Sundby og Snostrup den 16. august og slutter den 15. januar 2021. 

Da jeg de sidste 14 år har arbejdet for Danmission i Cambodja, har jeg ingen fast bolig i Danmark og søger derfor en lejebolig i Frederikssund eller omegn, gerne fra den 8. august og meget gerne med møbler. Det kunne være et sommerhus eller fritidshus som ikke bliver benyttet om efteråret. 

Min mand flytter heldigvist også med, og til september kommer vores voksne søn tilbage efter mange år i Singapore, så ham skal der også gerne være plads til:)

Hvis du har en ledig bolig, eller kender nogen der kender nogen som har, så kontakt mig venligst på tlf . nr. 52 68 04 90 eller email: annemjurgensen@msn.com

På forhånd tak for hjælpen!

Venlig hilsen 

Anne Mette Jürgensen

 

*

 

 

 

Information vedr. genåbning af folkekirken

 

Menighedsrådet og sundhedsmyndighedernes anordninger i forbindelse med gudstjenester gældende fra mandag den 18. maj og indtil nye anordninger fremsendes.

 

1.       Tilhører du det, som sundhedsmyndighederne beskriver som en særlig udsat gruppe i forbindelse med coronavirus (se link nedenfor), anbefaler vi dig ikke at deltage i gudstjenesterne. Vi håber meget snart at kunne vende tilbage til almindelige tilstande. Tag ingen chancer med helbredet – hverken dit eget eller andres.

 

2.       Har du det mindste symptom på smitte er adgang til kirken og sognehus, både til gudstjenester og uden for gudstjenester, ikke tilladt.

 

3.       Ved gudstjenester tillades i Oppe Sundby kirke 18 deltagere og i Snostrup kirke 25 deltagere.

 

4. I Snostrup: Tilmelding til gudstjenesterne sker pr. mail til den præst, der varetager gudstjenesterne den kommende søndag eller helligdag. Tilmelding sker senest kl. 15.00 dagen inden gudstjenesten. Susanne: snl@km.dk og Christina: cse@km.dk. Tilmeldte bedes møde ved kirken senest 10 minutter inden gudstjenestens start, så der evt. kan lukkes ikke-tilmeldte ind herefter. I Oppe Sundby: Man møder op til Gudstjeneste, her gælder ¨Først til mølle¨- princippet. Graveren/kirketjeneren vil stå foran kirken ½ timer før gudstjenestens start og tælle kirkegængere. Ved begge kirker afviser Graveren/kirketjenerne folk ved kirkedøren,

når max antal deltagere er nået.

 

5.       Sedler i kirken markerer tydeligt, hvor man må sidde og hvor man ikke må sidde. Sedlernes anvisninger skal overholdes. Folk tilhørende samme husstand skal ikke indbyrdes holde de påkrævede 2 meters afstand.

 

6.       Nadveren foregår fra kirkebænkene. På en tallerken stilles et plastikglas med altervin dækket med stanniol el. lign. Ovenpå tildækningen en oblat, der igen er dækket til. Efter indstiftelsesordene præciserer præsten, hvordan nadveren forløber. Nadverelementerne står ved de anviste pladser.

 

7.       Efter gudstjenesten tømmes kirken på den måde, at de bagerste går ud først og så fremdeles. Præsten forlader kirken og ankommer til kirken gennem sakristiet. I Snostrup er det ikke muligt, så der går præsten igennem kirken.

 

8.       Der vil ikke være kirkekaffe og præsten giver ikke håndtryk. Eventuelle samtaler må foregå på kirkegården med 2 meters afstand. Ophold i våbenhuset er ikke tilladt.

 

9.   Salmerne vil være trykt. Salmebøgerne er midlertidigt fjernet – egen private salmebog må gerne medbringes.

 

10.   Link, der definerer hvad sundhedsmyndighederne mener med særlig udsat gruppe/risikogrupper -   https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

11. Sprit hænder ved ankomst til kirken. Beholdere med sprit er sat frem flere steder.

 

12. Vi håber på forståelse og respekt over for disse tiltag, der i øjeblikket er nødvendige

 

Vi træder stien mens vi går den og vil løbende opdatere ændringer på vores hjemmeside, facebookside og på informationsstander og udhængsskab foran kirkerne. Regeringen har varslet, ændring pr. 8. juni som vi håber vil åbne nye muligheder.

 

Mange hilsner

 

Menighedsrådene i Oppe Sundby og Snostrup pastorat

samt præsterne Christina Seersholm og Susanne Leiding

 

20. maj 2020

 

 

*

 

 

 

   

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  •